Regulamin

WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. prowadzonym pod adresem www.sklep.zabczynscy.pl
 2. Sklep P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. są wyrobem własnym wytworzonym przez P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J.
 4. Sprzedającym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „K.W.S. ŻABCZYŃSCY Spółka Jawna” z siedzibą w 08-450 Łaskarzew, ul. Młyńska 7

  ze 100 % kapitałem polski

  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296030,
  NIP 8261975118
  REGON 712494070

 5. Dane kontaktowe Sprzedającego:

Adres korespondencyjny: P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J.
e-mail: piekarnia@zabczynscy.pl
telefon: 25-684-5035

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 1. Sklep internetowy P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. jest punktem sprzedaży wyrobów własnych producenta P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J.z siedzibą w Łaskarzewie, zwanego dalej „Sprzedającym”. Sprzedający produkuje wyroby we własnych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Łaskarzewie, Łukowie i Stoczku Łukowskim.

§ 2

 1. Klientem sklepu P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Kupującym”

§ 3

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.
 2. Zamówień można dokonywać przez 7 dni w tygodniu – 24 h/dobę.
 3. Wszystkie ceny za towary podane na stronie internetowej Sklepu P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Koszty wysyłki towarów zależne są od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz doręczenia i są podane w momencie składania zamówienia. Koszty wysyłki zawierają opłatę za pakowanie, transport i dostarczenie towaru.
 4. Zamówienie składane jest poprzez stronę internetową www.sklep.zabczynscy.pl
 5. Zamówienie uważa się za złożone jeśli Kupujący wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, adres doręczenia i złoży zamówienie poprzez wybranie przycisku KUPUJĘ (zamówienie z obowiązkiem zapłaty)”.
 6. Kupujący w momencie składania zamówienia nakłada na siebie obowiązek zapłaty.
 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówiony towar odbywa poprzez następujące warianty:
  1. za pośrednictwem serwisu usługowego płatności elektronicznych Dotpay
 

WARUNKI DOSTAWY

§ 1

 1. Dostawy towarów będą realizowane poprzez sprzedającego.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego paczki, po wcześniejszej zapłacie. Opłacone i potwierdzone zamówienie drogą elektroniczną będzie do odbioru w sklepie firmowym „Żabczyńscy” przy ul. Zbożowej 2 w Łukowie.

§ 2

 1. Wysyłka towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia w Sklepie P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia dostaw z winy firmy kurierskiej.

§ 3

 1. Za adres dostawy rozumiany będzie adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Do każdej dostawy zostanie załączony dokument sprzedaży.
 

USZKODZENIA I BRAKI

W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy się niezwłocznie kontaktować z biurem sprzedaży:
 1. Tel. 25-684-50-35
  E-mail: piekarnia@zabczynscy.pl

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego:

  Adres:
  Piekarnia Żabczyńscy
  ul. Młyńska 7
  08-450 Łaskarzew
  e-mail piekarnia@zabczynscy.pl
  telefon: 25-684-50-35

 4. O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednostronnego oświadczenia (na przykład pismem przesłanym pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje dla produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia (dotyczy pieczywa).

§ 2

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu poniesionych płatności – w tym koszty dostarczenia towaru.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od daty poinformowania Sprzedającego.
 

REKLAMACJE

§ 1

 1. Na wszystkie produkty kupione w sklepie P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J. przysługują Kupującemu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy:
  1. Przesłać list reklamacyjny pocztą elektroniczną na adres piekarnia@zabczynscy.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Piekarnia Żabczyńscy, ul. Warszawska 76, 08-450 Łaskarzew z dopiskiem „Reklamacja”
  2. Dołączyć dowód zakupu
  3. Wysłać reklamowany produkt
  4. Reklamowany produkt Kupujący odsyła na swój koszt i ryzyko
  5. Paczki z reklamowanym produktem przesyłane „za pobraniem” nie będą odbierane.
  6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
  7. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe lub na wniosek Kupującego – Sprzedawca zwraca równowartość ceny produktu powiększoną o koszt przesyłki reklamacyjnej wg stawek obowiązujących w serwisie epaka.pl

§ 2

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i/lub w związku z zawarciem umów miedzy Sklepem a Kupującym będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej zgodnie z ustawą kodeks postępowania cywilnego.
 2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby P.H.U.P. "K.W.S. Żabczyńscy" Sp. J.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl